Mgr Halina Krasko

Johann-Hiller-Str. 20/4

A-9020 Klagenfurt


Tel.-Nr.: +43 6504112979
E-Mail: transdictum@ozali.org

Warunki Umowy

1. Zakres obowiązywania

2. Zakres zleceń tłumaczeniowych

3. Obowiązek współpracy i wymiany informacji z klientem

4. Reklamacja tłumaczenia

5.Odpowiedzialność

6.Tajemnica zawodowa

7. Wynagrodzenie

8. Zastrzeżnie własności i prawa autorskie

9. Odwołanie zlecenia

10. Klauzula salwatoryjna